Naturbase - hvordan finne forekomster av utvalgte naturtyper?

Her finner du en kort veiledning i hvordan du kan bruke Naturbase til å finne forekomster av en utvalgt naturtype.

 

  1. Åpne Naturbase kartdenne siden.
  2. Klikk på "Vis kartlagsliste" i toppmenyen
  3. Huk av for "Utvalgte naturtyper"
  4. Ved å trykke på plusstegnet ved siden av "Utvalgte naturtyper", så kan du velge hvilke utvalgte naturtyper du vil vise forekomster av, og ikke. Forekomstene vises i fargekoder for ulike naturtyper.

Naturbase er den primære kilden til stedfestet informasjon om utvalgte naturtyper, se lenke i høyre side. En forekomst av en utvalgt naturtype er omfattet av regelverket for utvalgte naturtyper uavhengig av om den er registrert i Naturbase eller ikke. Naturbase er likevel ikke den eneste kilden til denne informasjonen. Du kan også kontakte Fylkesmannen eller undersøke lokale rapporter og konsekvensutredninger. Noen ganger har etater som for eksempel Statens Vegvesen gjennomført utredninger som sier noe om forekomster av utvalgte naturtyper.

Sist revidert: 17.01.2018
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon