Handlingsplan for slåttemark

Denne planen gir informasjon om hvordan kommunen kan gjennomføre tiltak, registrere, overvåke, gjøre data tilgjengelig og formidle informasjon om utvalgte naturtyper

Handlingsplanen legger vekt på samarbeid mellom ulike sektorer, forvaltningsnivå, fagmiljø, grunneiere og andre aktører som utfører skjøtsel.

Den utvalgte naturtypen slåttemyr har hittil blitt behandlet under handlingsplan for slåttemark.

Sist revidert: 17.01.2018
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon