Tilskuddsordninger for trua og utvalgte naturtyper

Kommunen er en av aktørene som kan søke om midler til tiltak som tar vare på trua og utvalgte naturtyper.

Disse tiltakene kan det gis tilskudd til:

  • Skjøtsel og vedlikehold
  • Tilpasset bruk på areal som inngår i drift av landbruksforetak
  • Gjerding
  • Kartlegging og overvåking knyttet til tiltak

Alle søknader skal leveres på standardisert skjema til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. 

Sist revidert: 05.04.2016
av: Miljødirektoratet