Veileder til forskrifter om utvalgte naturtyper

Kommunen kan  bruke denne veilederen i arbeid som berører forekomster av utvalgte naturtyper etter plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og andre lover.

 

 

Sist revidert: 10.10.2016
av: Miljødirektoratet