Anmelde miljøkriminalitet?

Å motvirke brudd på miljølovverket er en av kommunens oppgaver. Slike brudd avdekkes for eksempel ved tilsyn eller tips fra publikum. Når et lovbrudd avdekkes plikter kommunen å vurdere om forholdet skal anmeldes eller om andre sanksjoner skal benyttes.

I denne veilederen får du råd om hvordan kommunen kan håndtere slike saker. Kommunen oppfordres til å drøfte valg av virkemiddel med fylkesmannen, eller fylkeskommunen ved brudd på kulturminneloven. Det er ingen tvil om at alvorlig miljøkriminalitet må følges opp.

Sist revidert: 19.09.2017
av: Miljødirektoratet