Hva kan kommunen gjøre hvis saken blir henlagt?

Kommunen blir orientert av politiet når saken er avgjort. Hvis saken blir henlagt er klagefristen på tre uker. Denne fristen løper fra den datoen brevet om henleggelsen er mottatt hos kommunen.

Hvis kommunen vil klage på at saken er henlagt:

  1. Send en klage som avbryter fristen
  2. Be om kopi av saksdokumentene
  3. Be om å få en forklaring på hvorfor saken er henlagt
  4. Send politiet en begrunnet klage etter at kommunen har mottatt kopisak og forklaring fra politiet.
Sist revidert: 03.01.2018
av: Miljødirektoratet