Naturmangfold i saksbehandlingen

Hvordan skal de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven brukes i saksbehandlingen? Her finner du en veileder og e-læringskurs som hjelper deg å forstå kravene som blir stilt til offentlige avgjørelser.

Veileder

Veilederen om naturmangfoldlovens kapittel II handler om alminnelige bestemmelser for bærekraftig bruk. Den gir en innføring i praktisk bruk av disse bestemmelsene, basert på miljøforvaltningens egen praksis. Den tar for seg hvordan miljøprinsippene skal vurderes og vektes sammen med forvaltningsmålene for økosystemer, naturtyper og arter, avveid mot andre samfunnsinteresser. I veilederen finner du et bredt utvalg av eksempler på saker som berører naturmangfold.

E-læringskurs

E-læringskurset er spesielt utviklet for ansatte i kommunene. Kurset er gratis og tar omlag 1,5 time å gjennomføre. Du kan gjennomføre kurset når det passer deg. Logg deg inn på sidene for å få tilgang til kurset, slik at du blir enda bedre kjent med kravene til offentlige avgjørelser gjennom naturmangfoldloven.

Sist revidert: 26.11.2015
av: Miljødirektoratet