Nettkurs i anskaffelser

Hvordan planlegge, gjennomføre og følge opp kontrakter?

Kurset er utviklet av Direktoratet for IKT, og forvaltning og består av disse fem modulene:

Modul 1

er en introduksjon som er tilpasset nye innkjøpere, og alle som bare ønsker et overblikk over hovedelementer i anskaffelsesprosessen

Modul 2

gjennomgår planleggingsfasen, fra behovsfastsettelse til valg av kriterier

Modul 3

omhandler gjennomføringsfasen, fra kunngjøring og avklaringsadgang til valg av leverandør

Modul 4

gjennomgår oppfølgingfasen, der det er viktig å sikre at kontrakten blir oppfylt

Modul 5

er tilpasset virksomhetsledere og vektlegger anskaffelser som strategisk virkemiddel for å nå virksomhetens mål

 

Sist revidert: 06.07.2016
av: Miljødirektoratet