Nettkurs i klarspråk

Hvem skriver vi egentlig for i det offentlige? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Med e-læringskurset "Den gylne pennen" får du en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. Gjennom oppgaver og eksempler trener du på hvordan du kan skrive så mottakerne forstår.

Dette kurset er et grunnkurs som gir en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. Målgruppen er medarbeidere i stat og kommune som skriver i jobben sin.

Dette e-læringskurset er gratis og tar 45-60 minutter å gjennomføre.

Informasjon fra det offentlige skal være forståelig for mottakerne, og språket må derfor være klart og tilpasset målgruppa. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakeren raskt finner det de trenger, forstår det de finner, og kan bruke det de finner til å gjøre det de skal.

Ledere har en avgjørende rolle i klarspråksarbeidet, blant annet fordi de kan legge til rette for og bidra til å bygge en skriftkultur der mottakeren står i sentrum. Dette kurset har derfor også en egen del for ledere, med råd og veiledning om ledernes rolle i klarspråksarbeidet.

Kilder: Direktoratet for IKT og forvaltning og Språkrådet

Sist revidert: 24.06.2016
av: Miljødirektoratet