Utmark

Når kommuner skal behandle søknader om tiltak i utmark, må de ofte forholde seg til flere regelverk. Vi har derfor samlet alle relevante oppgaveveiledere fra Miljøkommune.no som handler om forvaltning av utmark.

Miljødirektoratet er i kontakt med andre etater om veiledning rundt utmarksforvaltning. Målet er å effektivisere og tilrettelegge bedre for arbeidet med utmark. Vi vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger om kommunenes behov for nye oppgaveveiledere knyttet til utmark: miljokommune@miljodir.no

En samling av relevante oppgaveveiledere finner du her: