Utmark

Kommunene må ofte forholde seg til flere regelverk når de skal behandle søknader om tiltak i utmark. Flere statlige etater inngår nå samarbeid om å tilrettelegge oppgaveretta veiledere for kommunene, for å effektivisere og forenkle kommunenes arbeid med denne forvaltningen. Veiledningen omfatter gjeldende regelverk som kommunen har ansvar for, og forklarer hvordan kommunen praktisk kan anvende det i sin saksbehandling.

Miljødirektoratet er i ferd med å inngå samarbeid med flere statlige etater om veiledning til temaet utmarksforvaltning. I den forbindelse bygger vi ut denne inngangen på Miljøkommune.no, som skal samle oppgaveveiledere som er relevante. Inngangen "utmarksforvaltning", som du finner nedenfor peker til allerede eksisterende veiledere om dette temaet.

Nytt innhold skal nå utvikles, og kommer i løpet av 2017 og 2018. 

Ettersom nytt innhold blir publisert, informerer vi om det via nyhetsbrevet. Du kan derfor holde deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsbrevet. Tilmelding finner du på startsiden til Miljøkommune.no.

Vi vil gjerne høre fra deg som jobber i kommunen, som saksbehandler eller administrativt ansatt, og som har ønsker om ny veiledning i oppgaver knyttet til kommunens forvaltning av utmarka. Hvilke oppgaver trenger du veiledning om? Hvilke brevmaler, sjekklister og eksempler trenger du? Hvilke verktøy ønsker du veiledning i? Skriv til: miljokommune@miljodir.no.

En samling av relevante oppgaveveiledere finner du her: