Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Helhetlig og økosystembasert vannforvaltning

Et samarbeid mellom alle nivåer av myndigheter, virksomheter, interesseorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, forskere og næringsliv.

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Vannforvaltning

Rent og godt vannmiljø gir oss muligheter til å fiske, drive jordbruk og friluftsliv. Vi skal bruke vannet samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet. Vi må både beskytte rent vann, og sette inn miljøtiltak for å forbedre vann som er forurenset eller ødelagt på annen måte. Kommende generasjoner må få glede av den rike vassdrags- og kystnaturen som vi har tilgang til i dag.

Sist revidert: 28.02.2020
av: Miljødirektoratet