Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge

Økt nedbør gir økt risiko for inntrengning av vann i bygninger. Ytter-konstruksjonene må tåle den økte påkjenningen og grundig prosjektering blir ekstra viktig.

Les mer om utfordringer i rapporten Sintef har laget på oppsrag fra Direktoratet for byggkvalitet:

Sist revidert: 07.03.2016
av: Miljødirektoratet