ExFlood faktark om taknedløp på www.bioforsk.no
Frakobling av taknedløp avlaster kommunalt nett billig og effektivt

Les mer om frakobling av takrenner fra kommunalt nett som flomdempingstiltak på faktark på ExFlood (pdf).

ExFlood faktark om taknedløp på www.bioforsk.no
ExFlood faktark om taknedløp på www.bioforsk.no
Plenen får takvannet

Det kommunale nettet avlastes ved at det rene takvannet føres til blomsterbedet og ut på plenen.

ExFlood faktark om taknedløp på www.bioforsk.no

Overvannstiltak i eksisterende bygg og infrastruktur

Det meste av bebyggelsen i Norge eksisterer allerede. Hva kan kommunen gjøre når regnet øker og områder som aldri har hatt overvannsskader plutselig seiler opp på skadestatistikken?

Sist revidert: 15.03.2016
av: Miljødirektoratet