Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Vannforskriften

Vannmiljøet i Norge beskyttes av vannforskriften.

Tiltak skal settes inn for å forebygge, forbedre eller gjenopprette miljøtilstanden der det er nødvendig.

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Vann-Nett

Databasen gir grunnlaget for kommunens planlegging og gjennomføring av tiltak i vassdrag, kyst og grunnvann.

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Vannportalen

Nettstedet gir informasjon om arbeidet med å gjennomføre vannforskriften i Norge.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Vannforvaltning og vannforskriften

Det er en stor oppgave å ta vare på vannet som ressurs. For å nå målet i vannforskriften om at alt vann skal ha god tilstand har norske myndigheter bygd opp et bredt samarbeid mellom ulike aktører.

Sist revidert: 20.06.2017
av: Miljødirektoratet