Verktøy - hvordan hente ut informasjon fra Vann-Nett?

I databasen Vann-Nett finner du miljøinformasjon om vannet i innsjøer, elver, kystvann og grunnvann i Norge. Du kan bruke Vann-Nett for å få oversikt over påvirkninger, miljøtilstand og tiltak i din kommune.

Informasjonen kan hentes ut på forskjellige måter. Den kan presenteres i form av faktaark, lister eller diagrammer. Vann-Nett er derfor et nyttig verktøy for deg som jobber med vannforvaltning eller arealplan i kommunen. Kommunene bidrar også selv med data inn i Vann-Nett.

Her finner du veiledning i noen vanlige oppgaver

 1. Finne informasjon om én registrert vannforekomst
 2. Finne samlet informasjon om vannforekomstene i din kommune
 3. Hente ut statistikk fra Vann-Nett
 4. Tilføre eller endre informasjon i Vann-Nett

1.   Finne informasjon om én registrert vannforekomst

 1. Gå inn i venstremenyen til Kart eller Faktaark vannforekomster i Vann-Nett
 2. Finn en vannforekomst enten ved å zoome inn på kartet, eller skrive navnet eller ID-en inn i søkefeltet
 3. Klikk på navnet, og få opp tilhørende faktaark
 4. Faktaarket inneholder denne informasjonen:
  • Kartavgrensing
  • Vannforekomstens miljøtilstand, miljømål, risikokategori, kvalitetselementer, påvirkninger og tiltak knyttet til vannforekomsten.
  • Du lagre faktaarket som pdf-fil og eventuelt skrive det ut om du ønsker det

2.   Finne samlet informasjon om vannforekomstene i din kommune

 1. Gå inn i venstremenyen til Faktaark kommune
 2. Avgrens søket ved å velge fylke og kommune i søkefeltet til høyre. eller klikk rett i kartet.
 3. Begrens søket til kun å gjelde vannforekomster i innsjøer, elver, kystvann eller grunnvann, om du ønsker det.
 4. Faktaarket inneholder denne informasjonen:
  • Kart over kommunen
  • Tabell med antall og størrelse på alle kommunens registrerte vannforekomster
  • Vannforekomstenes miljøtilstander, miljømål, risikokategorier, kvalitetselementer og påvirkninger
  • Du kan lagre faktaarket som pdf-fil og eventuelt skrive det ut som du ønsker

 3.   Hente ut statistikk fra Vann-Nett

 1. Gå inn i fanen Rapporter, og velg rapporten du er interessert i.
 2. Du kan begrense søket til å gjelde kun for din kommune.
 3. Du kan eksportere rapporter fra Vann-Nett til Excel ved å klikke på den grønne knappen.

4.   Tilføre eller endre informasjon i Vann-Nett

Hvis du jobber i kommunen og ønsker å tilføre ny informasjon i Vann-Nett, kan du kontakte fylkesmannen. Har du informasjon knyttet til en spesifikk vannforekomst, kan du trykke på brev-ikonet øverst til høyre i faktaarket for forekomsten. Du sender da en e-post direkte til ansvarlige kontaktpersoner for vannforekomsten, og de vil ta stilling til den informasjonen du har gitt. Om du er saksbehandler i forvaltningen og behøver å legge inn eller redigere data i Vann-Nett, kreves det passord og innlogging for å få gjort dette.

Sist revidert: 13.08.2018
av: Miljødirektoratet