Verktøy - hvordan hente ut informasjon fra Vann-Nett?

I databasen Vann-Nett finner du miljøinformasjon om vannet i innsjøer, elver, kystvann og grunnvann i Norge. Du kan bruke Vann-Nett for å få oversikt over påvirkninger, miljøtilstand og tiltak i din kommune.

Informasjonen kan hentes ut på forskjellige måter. Den kan presenteres i form av faktaark, lister eller diagrammer. Vann-Nett er derfor et nyttig verktøy for deg som jobber med vannforvaltning eller arealplan i kommunen. Kommunene bidrar også selv med data inn i Vann-Nett.

Denne filmen gir deg en kort innføring i hvordan du kan bruke Vann-Nett:

Her finner du veiledning i noen vanlige oppgaver

 1. Finne informasjon om én registrert vannforekomst
 2. Finne samlet informasjon om vannforekomstene i din kommune
 3. Hente ut statistikk fra Vann-Nett
 4. Tilføre eller endre informasjon i Vann-Nett

1.   Finne informasjon om én registrert vannforekomst

 1. Gå inn i fanene Kart eller Faktaark vannforekomster i Vann-Nett
 2. Finn en vannforekomst enten ved å zoome inn på kartet, eller skrive navnet eller ID-en inn i søkefeltet
 3. Klikk på navnet, og få opp tilhørende faktaark
 4. Faktaarket inneholder denne informasjonen:
  • Kartavgrensing
  • Vannforekomstens miljøtilstand, miljømål, risikokategori, kvalitetselementer, påvirkninger og tiltak knyttet til vannforekomsten.
  • Du lagre faktaarket som pdf-fil og eventuelt skrive det ut om du ønsker det

2.   Finne samlet informasjon om vannforekomstene i din kommune

 1. Gå inn i fanen Faktaark område
 2. Avgrens søket ved å velge fylke og kommune i søkefeltet til høyre.
 3. Begrens søket til kun å gjelde vannforekomster i innsjøer, elver, kystvann eller grunnvann, om du ønsker det.
 4. Faktaarket inneholder denne informasjonen:
  • Kartover kommunen
  • Tabell med antall og størrelse på alle kommunens registrerte vannforekomster
  • Vannforekomstenes miljøtilstander, miljømål, risikokategorier, kvalitetselementer og påvirkninger
  • Du kan lagre faktaarket som pdf-fil og eventuelt skrive det ut som du ønsker

 3.   Hente ut statistikk fra Vann-Nett

 1. Gå inn i fanen Rapporter
 2. Her kan du hente ut ulike statistiske rapporter i form av lister eller diagrammer som for eksempel viser påvirkninger, miljømål, miljøtilstand eller sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)
 3. Du kan begrense søket til å gjelde kun for din kommune
 4. Du kan eksportere rapporter fra Vann-Nett til Excel ved å klikke på lagreknappen og velge Excel i nedtrekksmenyen. 

I modulen for saksbehandlere i Vann-Nett kan man se miljøinformasjon om vann sammen med informasjon også fra andre etater, for eksempel industriområder, akvakulturanlegg eller regulering av vassdrag for kraftproduksjon. Gå inn i modulen for saksbehandlere ved å skrive inn http://vann-nett.no/saksbehandler i nettleseren. I menyen til venstre kan du aktivere ulike kartlag. Informasjonen i saksbehandlermodulen er tilgjengelig for alle.

4.   Tilføre eller endre informasjon i Vann-Nett

Hvis du jobber i kommunen og ønsker å tilføre ny informasjon i Vann-Nett, kan du ta kontakt med fylkesmannen. Har du informasjon knyttet til en spesifikk vannforekomst, kan du trykke på brev-ikonet øverst til høyre i faktaarket for forekomsten. Du vil da kunne sende en epost direkte til ansvarlige kontaktpersoner for vannforekomsten, og de vil ta stilling til den informasjonen du har gitt. Om du er saksbehandler i forvaltningen og behøver å legge inn eller redigere data i Vann-Nett, kreves det passord og innlogging for å få gjort dette.

Sist revidert: 18.01.2017
av: Miljødirektoratet