Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Utfordringer og ressurser

Hjorteviltartene er en stor jaktressurs, men kan også skape utfordringer som påkjørsler av vilt og skader på skog og innmark.

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Legge til rette

Kommunen bidrar til å legge til rette for jakt, fiske og fangst.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Løse interessekonflikter

Kommunen løser utfordringer knyttet til interessekonflikter mellom bruk og vern av natur.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Jakt, fiske- og viltforvaltning

Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for forvaltning av ressurser og utøvelse av jakt, fiske og fangst. Kommunene er likevel til en viss grad involvert i å gjennomføre bestemmelsene.

Mangfoldet av arter gir oss naturopplevelser og muligheter til jakt, fiske og fangst. Men det er også utfordringer knyttet interessekonflikter mellom bruk og vern av natur, for eksempel innen rovviltforvaltning. Dette stiller krav til hvordan vi forvalter ulike bestander og leveområder.

Temainngangene nedenfor gir oversikt over kommunens myndighet og plikt, og veiledning i hvordan konkrete oppgaver kan løses:

Sist revidert: 15.02.2018
av: Miljødirektoratet