Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Lokal fiskeforvaltning

Den lokale fiskeforvaltningen skal utvikles med sikte på å styrke fiskeressursene som grunnlag for næring og rekreasjon.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Fritidsfiske

En viktig oppgave for kommunene er å bedre allmennhetens adgang til fiske.

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Tiltak

Kommunene kan sette inn tiltak for å verne og fremme fiskebestandene. Slike tiltak kan for eksempel være utsetting av fisk. Tiltakene må godkjennes av Fylkesmannen.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Fiskeforvaltning

Vi har rike og varierte fiskeressurser i Norge og kommunen har flere oppgaver knyttet til forvaltningen av disse, noe som på den ene siden berører både nasjonal og lokal arealplanlegging og på den andre siden interessenter som for eksempel grunneiere og fritidsfiskere.

Sist revidert: 10.11.2017
av: Miljødirektoratet