Tilrettelegge for fritidsfiske

Å legge tilrette for fritidsfiske i lokalmiljøet er en oppgave som gjerne er delt mellom kommune, grunneiere og organisasjoner. Hensikten er å gjøre aktiviteten tilgjengelig for flere.

Tilrettelegging for fritidsfiske omfatter alle tiltak for å legge forholdene til rette for de som ønsker å fiske. Det omfatter for eksempel:

  • organisering av fiskekorttilbudet
  • informasjon om fiskemuligheter og fiskekort
  • skilting og fiskestier
  • fiskeplasser tilpasset familier og funksjonshemmede
  • driftsplan for vassdraget

Det er utarbeidet en veileder for dette temaet:

Sist revidert: 25.01.2017
av: Miljødirektoratet