Foto: Rein-Arne Golf
Skadefelling

Hjortevilt kan påføre betydelige beiteskader på trær. Dette kan forringe kvaliteten til trærne, noe som kan gi økonomisk tap for grunneiere.

Foto: Rein-Arne Golf
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Hjorteviltregisteret

Når informasjon om hjortevilt samles på ett sted sikrer vi en enhetlig og felles lagring av data.

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Viltfond

Formålet med det kommunale viltfondet er å skape økonomisk grunnlag for å fremme viltforvaltning i kommunen.

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Hjorteviltforvaltning

I Norge har vi store bestander av elg, hjort og rådyr. Disse hjorteviltartene er en stor jaktressurs, men kan også skape utfordringer som påkjørsler av vilt og skader på skog og innmark. Det er kommunen som har ansvaret for den lokale forvaltninga av disse tre artene.

Sist revidert: 10.11.2017
av: Miljødirektoratet