Administrere kommunale viltfond

Alle kommuner som har åpnet for jakt på elg eller hjort skal etablere et kommunalt viltfond. Formålet med det kommunale viltfondet er å skape økonomisk grunnlag for å fremme viltforvaltning i kommunen.

Kommuner som ikke har åpnet for jakt på elg eller hjort kan etablere viltfond i samsvar med forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort.

Inntektene til kommunale viltfond er:

 • Den offentlige fellingsavgiften for elg og hjort.
 • Fondets årlige avkastning.
 • Inntekter fra omsetning av ulovlig felt vilt og fallvilt av hjortevilt og bever.
 • Inntekter fra hjortevilt og bever som felles som skadedyr.
 • Eventuelle kommunale avsetninger.
 • Eventuelt andre midler. 

Satsene for fellingsavgifter skal fastsettes av kommunen gjennom vedtak. Fellingsavgiften må være innenfor fastsatte maksimalsatser. De finner du nederst på denne siden.

Kommunale og fylkeskommunale viltfondsmidler kan brukes til

 • Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering med mer i kommunen og nabokommuner.
 • Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
 • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt. 

Kommunale og fylkeskommunale viltfondsmidler kan ikke brukes til

 • Kommunal og fylkeskommunal administrasjon av viltforvaltningen, som for eksempel faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelser og reiser.
 • Å erstatte skader voldt av vilt.
 • Skuddpremier.

Fylkesmannen har rett til innsyn i kommunale og fylkeskommunale fondsregnskap. 

Sist revidert: 04.07.2018
av: Miljødirektoratet