Hvordan registrere CWD-prøver fra fallvilt i Hjorteviltregisteret?

Kommunen skal registrere alle fallvilt i Hjorteviltregisteret, og hake av for de som testes for skrantesyke (CWD). Svaret på skrantesjukeprøven importeres automatisk til dyret som kommunen har registrert. I Hjorteviltregisteret finner du også oversikt over sykdomsforekomsten i Norge.

Kommunen har ansvar for å registrere data om hjortevilt i Hjorteviltregisteret, jamfør forskrift om forvaltning av hjortevilt § 33.

Fallvilt

Fallvilt av hjortevilt som er ett år eller eldre skal testes for skrantesyke, Chronic Wasting Desease, CWD. Dette er et ledd i en nasjonal kartlegging av sykdommen.

Slik registrerer du prøven
Merking av hjerneprøve med fallvilt-ID
Slik finner du fallvilt-ID
Jakt og kjevelapper
Registrering av prøvesvar
Her finner du svar på innsendte prøver
Løsning for 2017 og framover

Slik registrerer du prøven

Det er viktig at kommunen så snart som mulig registrerer fallviltet i Hjorteviltregisteret, og haker av for at «CWD-prøve er tatt», se figur 1. En helseprøve vil da opprettes automatisk i Hjorteviltregisteret sin helsemodul, og svaret kan importeres til så snart prøven er ferdig analysert.

 

Figur 1: Registrer fallvilt i Hjorteviltregisteret og hak av for «CWD-prøve er tatt» sikrer gode data, og effektiv tilbakemelding av analysesvar til kommunen.

Merking av hjerneprøve med fallvilt-ID

Veterinærinstituttet analyserer hjerneprøvene som sendes inn. Svarene importeres automatisk fra Veterinærinstituttet til Hjorteviltregisteret. For å sikre rask og sikker kobling til det bestemte dyret, bør hjerneprøven merkes med dyrets fallvilt-ID. En fallvilt-ID er unik for hvert dyr, og opprettes automatisk ved registrering i Hjorteviltregisteret. Er ikke hjerneprøven merket med fallvilt-ID, vil systemet prøve å koble prøvesvaret til dyret ved hjelp av opplysninger som for eksempel art og dato, men dette er en mindre treffsikkert enn fallvilt-ID.

Slik finner du fallvilt-ID

Du finner fallvilt-ID på to ulike måter. Du kan høyreklikke på det aktuelle dyret i fallviltkartet i Hjorteviltregisteret, se figur 2, eller du kan laste ned «Mine registeringer» til Excel, se figur 3. I Excel er det kolonne nummer to som er fallvilt-ID, og benevnes kun «ID». For å laste ned Mine registeringer må du være innlogget.

 

Figur 2: Fallvilt-ID finner du ved å først avgrense hva som skal vises i kartet, så velger du informasjonsknappen øverst i kartet, og deretter høyreklikke på det det aktuelle dyret.

 

Figur 3: Når du er logget inn kan du finne fallvilt-ID ved å laste ned  «Mine registeringer», se pil 1 til Excel, se pil 2. Fallvilt-ID ligger i en egen kolonne som er merket  «ID» i regnearket.

Jakt og kjevelapper

Kommuner som benytter kjevelappsystemet

Når jegere leverer hode eller hjerneprøve fra elg eller hjort, skal prøven merkes med kjevelappnummeret. Når opplysningene på kjevelappen registreres som jaktmateriale i Hjorteviltregisteret, må det hakes av for «CWD», se figur 4. Du finner kun denne muligheten under «Register individ utvidet». En helseprøve vil opprettes automatisk i Hjorteviltregisteret sin helsemodul.

 

Figur 4: Ved registering av «individ utvidet under jaktmateriale», kan kommunen hake av for «CWD» hvis hjerneprøve er tatt. Påse at kjevelappnummer er riktig skrevet, se pil 1. Og at navn og nummer er notert i tilfelle positivt svar skulle foreligge, se pil 2.

Kommuner som ikke benytter kjevelappsystemet

I kommuner hvor kjevelapper ikke benyttes, vil svaret på skrantesykeprøvene importeres til den kommunale statistikken uten å kobles til enkeltdyr. Kommunen trenger da ikke å foreta seg noe.

Registrering av prøvesvar

Prøvesvaret på skrantesykanalysen importeres automatisk fra Veterinærinstituttet til Hjorteviltregisteret når fallviltet eller kjevelappen er registrert som beskrevet over.

Her finner du svar på innsendte prøver

Svar på skrantesykeprøver foreligger normalt få dager etter at Veterinærinstituttet har mottatt prøven. Alle svar kan gjenfinnes på Hjorteviltregisteret sine helsesider. Alle kan se svar på helseprøvene, du trenger ikke å være innlogget som bruker.Løsning for 2017 og framover

Løsningen for å registrere skrantesykeprøver vil bli kontinuerlig forbedret framover. Det gjelder for både fallvilt og jakt. Blant annet vil vi lage en fallvilt-løsning for mobil, slik at dyr kan registreres enkelt fra felt, og lage en fallvilt-ID som kan noteres på hjerneprøven. Kommunen kan derfor forvente både endringer og forbedringer i Hjorteviltregisteret framover.

Sist revidert: 24.05.2017
av: Miljødirektoratet