Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Jegerprøve

Kommunen har ansvar for å gjennomføre elektronisk eksamen for jegerprøven.

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Ettersøk

Viltet skal avlives så raskt som mulig ved skadeskyting.

Kommunen har viktige oppgaver i ettersøk, også utenom ordinær jakttid, hvis det må organiseres søk etter sykt eller skadet vilt.

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Sammenslåing av viltområder

Kommunene legger til rette for en god forvaltning av viltet. Det forutsetter godt samarbeid med grunneiere om sammenslåing av områder for jakt.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Jakt, felling og fangst

Jakt og fangst er en viktig del av tradisjonene som er knyttet til friluftsliv i Norge. Forvaltning av viltressursene gjennom jakt, felling og fangst, skal skje på en balansert og langsiktig måte for å bevare naturens mangfold og produktivitet.

Sist revidert: 30.05.2019
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon