Arrangere jegerprøveeksamen

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Jegerprøven må være bestått før man kan bli registrert som jeger i Jegerregisteret.

Kommunen har ansvaret for å arrangere elektronisk jegerprøveeksamen for kandidater som har gjennomført obligatorisk kurs. Kurset arrangeres av godkjente studieforbund.

Hvordan gå du frem når kommunen skal gjennomføre eksamen?

Det er utviklet veiledning i kommunens oppgaver ved gjennomføring av eksamen:

Refusjon av utgifter

Miljødirektoratet refunderer kommunens utgifter til jegerprøven årlig, men på etterskudd. Dette er basert på antall kandidater til jegerprøven i kommunen. Denne løsningen er under utvikling og vi oppdaterer løpende på Miljøkommune.no.

Sist revidert: 18.04.2016
av: Miljødirektoratet