Bruk av ettersøkshund

Jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund når de jakter på elg, hjort og rådyr. Fører og hund skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til instruks for prøving og godkjenning av slike.

Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer

Instruksen gir retningslinjer for hvem som kan arrangere praktisk prøve, innholdet i prøven og hvordan den skal gjennomføres. Ettersøkshunder skal være ID-merket før de blir prøvd og godkjent. Føreren og hunden er godkjent når ekvipasjen er registrert i ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub. Miljødirektoratet er ansvarlig for registeret, men det blir drevet og ajourført av Norsk Kennel Klub, som har lagt ut en elektronisk versjon av ettersøkshundregisteret på sine hjemmesider.  

Dersom det ikke er med ettersøkshund under jakta, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang til slik hund innenfor et rimelig tidsrom. Kommunen kan kreve at jegeren dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund.

Godkjenning for offentlige ettersøk

Det er et krav at godkjent ettersøksekvipasje, altså hund og fører, som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige skal ha gjennomført og bestått kurset «Ettersøk videregående».  Kurset består av to deler, en teoretisk del som gjennomføres som e-læring og avsluttes med en elektronisk prøve. Den andre delen er et dagskurs som foregår ute, med fokus på praktisk skuddplassundersøkelse samt trafikk og sikkerhet. Opptakskravet for del to av kurset «Ettersøk videregående» er at vedkommende har bestått del en, er registrert i Jegerregisteret, og har ført egen hund til godkjent ettersøkshund og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret.

Studieplan for kurset «Ettersøk videregående» finnes i instruksen. Instruksen gir også nærmere retningslinjer for gjennomføring av kurset. 

Overgangsbestemmelser

Ettersøksekvipasjer som pr. 1. april 2016 har gjeldende ettersøksavtale med det offentlige må innen 1. april 2018 fremlegge skriftlig dokumentasjon på at videregående kurs er gjennomført før ny avtale inngås.

Alle som har videregående kurs pr. 1. april 2016 får godkjent disse som «Ettersøk videregående» dersom gjennomført kurs kan dokumenteres overfor offentlig myndighet før ny avtale inngås.

Jaktpremierte hunder som er registrert i Ettersøkshundregisteret pr. 1. april 2016 er godkjent som ettersøkshund i eget og tilstøtende nabojaktfelt ut hundens levetid.

Regelverket

Du finner det samlede regeleverket for bruk av ettersøkshund i:

Sist revidert: 10.08.2017
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon