Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Rovbase

Kommunen søker noen ganger på vegne av beitelag om skadefelling av store rovdyr. Rovbase gir informasjon over rovvilt i din kommune.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Elektronisk søknadssenter

Miljødirektoratet har et elektronisk søknadssenter. Her finner du informasjon om hvordan man søker om midler til for eksempel tiltak for å dempe konflikt i rovvilttiltak eller hvordan dyreeiere kan søke erstatning for sau drept av fredet rovvilt.

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Rovvilt

I Norge har vi et mål om å opprettholde levedyktige bestander av rovvilt. Disse artene har en viktig funksjon i økosystemet og vissheten om at det finnes rovvilt i naturen er positivt for mange mennesker. Samtidig skaper voksende bestander av rovvilt problemer for husdyrhold og tamreindrift. Det er lagt til rette for en regional forvaltning av rovvilt, der landet er inndelt i åtte rovviltregioner og kommunen har en begrenset rolle.

Sist revidert: 13.04.2015
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon