Skrantesjuke, CWD

Vi står overfor en alvorlig situasjon med å håndtere skrantesjuke hos hjortevilt. Mange aktører spiller på lag for å løse utfordringene. Kommunene har ansvar for å løse oppgaver knyttet til å regulere bestander og kartlegge sykdommen. Kommunene skal også bidra til å informere jegere og andre relevante aktører om skrantesjuke, hvilke bestemmelser som gjelder og hva som skal følges opp.

Her finner du oversikt over kommunens ansvar, og veiledning i hvordan kommunen skal gå frem for å løse oppgavene. Du finner også generell informasjon om forvaltning av elg, hjort og rådyr - i lys av sykdommen.

Skrantesjuke, Chronic Wasting Disease, CWD, er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein. Sykdommen er dødelig. Smitte kan overføres mellom hjortedyr ved direkte kontakt, eller gjennom miljøet, for eksempel via spytt og urin. Dyr kan være syke uten å vise sykdomstegn, men man bør være observant på dyr som er magre eller som har andre tegn på redusert allmenntilstand. Sykdommen ble først funnet i 2016 på tre villrein fra Nordfjella villreinområde i Sogn og Fjordane, og to elg fra Selbu kommune i Sør-Trøndelag. I ettertid er det funnet flere tilfeller.

Sist revidert: 10.11.2017
av: Miljødirektoratet