Hvordan registrere CWD-prøver fra fallvilt i Hjorteviltregisteret?

Kommunen skal registrere alle fallvilt i Hjorteviltregisteret, og hake av for de som testes for skrantesyke (CWD). Svaret på skrantesjukeprøven importeres automatisk til dyret som kommunen har registrert. I Hjorteviltregisteret finner du også oversikt over sykdomsforekomsten i Norge.

Kommunen har ansvar for å registrere data om hjortevilt i Hjorteviltregisteret, jamfør forskrift om forvaltning av hjortevilt § 33.

Fallvilt

Fallvilt av hjortevilt som er ett år eller eldre skal testes for skrantesyke, Chronic Wasting Desease, CWD. Dette er et ledd i en nasjonal kartlegging av sykdommen.

Slik registrerer du prøven
Merking av hjerneprøve
Merkelapper som kan benyttes til fallvilt
Slik finner du fallvilt-ID
Her finner du svar på innsendte prøver

Slik registrerer du prøven

Det enkleste er at kommunens ettersøkspersonell registrerer fallviltet på Miljødirektoratet sin nye Fallviltapp. Da kommer fallviltet direkte inn i Hjorteviltregisteret.

Dersom kommunen får tilsendt feltskjema for fallvilt, er viktig at kommunen så snart som mulig registrerer fallviltet i Hjorteviltregisteret.

Både i Fallviltappen og i Hjorteviltregisteret skal det hakes av for at «CWD-prøve er tatt», se figur 1 for Hjorteviltregisteret. En helseprøve vil da opprettes automatisk i Hjorteviltregisteret sin helsemodul, og svaret kan importeres til så snart prøven er ferdig analysert.

Benytter fallviltmannskapet de nye merkelappene, skal merkelappnummeret skrives inn i Hjorteviltregisteret. Nummeret finner du under strekkoden.

 

Figur 1: Registrer fallvilt i Hjorteviltregisteret og hak av for «CWD-prøve er tatt» sikrer gode data, og effektiv tilbakemelding av analysesvar til kommunen.

Merking av hjerneprøve

Veterinærinstituttet analyserer hjerneprøvene som sendes inn. Svarene importeres automatisk fra Veterinærinstituttet til Hjorteviltregisteret. For å sikre rask og sikker kobling til det bestemte dyret, må hjerneprøven merkes riktig. Hjerneprøven kan merkes på to ulike måter:

1) Klistre på den delen av merkelappen hvor det står "festes til hjerneprøve". Her finnes en unik strekkode. Dette er foretrukket metode.

2) Merk glasset med dyrets fallvilt-ID. En fallvilt-ID er unik for hvert dyr, og opprettes automatisk ved registrering i Hjorteviltregisteret. Benyttes dersom merkelapp med strekkode ikke er lett tilgjengelig.

Slik bestiller du merkelapper som kan benyttes til både fallvilt og jakt.

Slik finner du fallvilt-ID

Du finner fallvilt-ID på to ulike måter. Du kan høyreklikke på det aktuelle dyret i fallviltkartet i Hjorteviltregisteret, se figur 2, eller du kan laste ned «Mine registeringer» til Excel, se figur 3. I Excel er det kolonne nummer to som er fallvilt-ID, og benevnes kun «ID». For å laste ned Mine registeringer må du være innlogget.

 

Figur 2: Fallvilt-ID finner du ved å først avgrense hva som skal vises i kartet, så velger du informasjonsknappen øverst i kartet, og deretter høyreklikke på det det aktuelle dyret.

 

Figur 3: Når du er logget inn kan du finne fallvilt-ID ved å laste ned  «Mine registeringer», se pil 1 til Excel, se pil 2. Fallvilt-ID ligger i en egen kolonne som er merket  «ID» i regnearket.

Her finner du svar på innsendte prøver

Svar på skrantesykeprøver foreligger normalt få dager etter at Veterinærinstituttet har mottatt prøven. Prøvesvaret importeres automatisk fra Veterinærinstituttet til Hjorteviltregisteret når fallviltet er registrert som beskrevet over. Alle svar kan gjenfinnes på Hjorteviltregisteret sine helsesider. Alle kan se svar på helseprøvene, du trenger ikke å være innlogget som bruker.


Sist revidert: 13.11.2017
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon