Rapportere fallvilt av hjortevilt med app

Ettersøkspersonell kan ta i bruk en app for å rapportere fallvilt av hjortevilt til kommunen og Hjorteviltregisteret. 

Kommunen skal registrere alle hjortevilt som er påkjørt, eller dør av andre årsaker enn jakt. Tidligere har denne registreringen blitt gjort på fallviltsidene til Hjorteviltregisteret. Kommunens ettersøkspersonell kan ta i bruk en app, for raskere registrering av opplysningene. App-en finner du her:

Ettersøkspersonell som allerede har brukertilgang til fallviltsidene i Hjorteviltregisteret, kan ta i bruk fallviltappen umiddelbart.

Appen er tilgjengelig for både Android- og Apple-telefoner.

Kommunen må registrere ettersøkspersonell som skal bruke appen

Appen er ikke tilgjengelig for alle. Kommunen må derfor sørge for at alt ettersøkspersonell som skal registrere fallvilt får tillatelse til dette.

 • Viltansvarlig i kommunen må sende navnet på ettersøkspersonell som skal bruke appen til: support@naturdata.no.

Fallviltappen kan brukes av kommunens ettersøkspersonell for å rapportere fallvilt av hjortevilt direkte til kommunen og Hjorteviltregisteret. Kommunen selv kan også bruke appen til å registrere fallvilt i stedet for å registrere dyret på Hjorteviltregisteret sine fallviltsider. Andre har ikke tilgang til å bruke appen.

Dette må kommunens ettersøkspersonell gjøre for å få tilgang til appen

Ettersøkspersonellet må selv registrere seg som bruker av Hjorteviltregisteret. Det gjøres slik:

 1. Trykk på ny bruker i Hjorteviltregisteret.
 2. Fyll inn informasjon i feltene som kommer opp. I feltet Institusjon må ettersøkspersonellet skrive fallvilt og hvilken kommune de skal ha tilgang til. Brukeren mottar en e-post som bekrefter at han/hun har fått tilgang til å bruke appen. 

Slik bruker du appen

 1. Første gang du logger inn i appen, må du være koblet til internett
 2. Oppgi samme brukernavn og passord som i Hjorteviltregisteret. Appen husker deg som bruker neste gang du åpner appen.
 3. Fyll inn alle relevante opplysninger om fallviltet.
 4. Trykk på "fullfør", for at informasjonen om dyret skal bli registrert.

Appen husker deg som bruker neste gang du åpner appen.

Følg med loggen som du finner oppe til høyre i skjermbildet. Her finner du dine ti siste registeringer. Står det at informasjonen om dyret er overført, men krever behandling, må du ta kontakt med Naturdata. Det kan for eksempel være at koordinatene som er lagret er utenfor det området du har brukertilgang til.

Appen fungerer offline

Fallviltappen fungerer både online og offline. Det vil si at ettersøkspersonell kan registrere opplysninger om fallvilt også når de er utenfor mobildekning. Opplysningene lagres da på telefonen, og sendes automatisk til Hjorteviltregisteret inn når man kommer i dekning.

Fordeler med å bruke appen

Det er mange fordeler ved å ta i bruk appen:

 • Hvis appen tas i bruk, slipper kommunen å registrere innholdet i skjemaene. Opplysningene fra appen går direkte til fallviltsidene på Hjorteviltregisteret. Den tidligere løsningen med å sende inn feltskjema for fallvilt er fortsatt mulig å bruke, men appen forenkler arbeidet med registreringen – både for ettersøkspersonell og kommunen. Vi oppfordrer derfor kommunens ettersøkspersonell til å ta i bruk appen, framfor å sende inn feltskjemaet for fallvilt til kommunen for å melde fra om fallvilt av hjortevilt. Ved å ta i bruk appen vil ettersøkspersonellet sende informasjon om fallviltet direkte til Hjorteviltregisteret. Ettersøkspersonellet trenger ikke å sende feltskjema for fallvilt til kommunen dersom de rapporterer via fallviltappen.
 • Informasjonen fra appen blir umiddelbart tilgjengelig i Hjorteviltregisteret. Kommunen finner alle nye registeringer fra ettersøkspersonell under Mine registeringer på Hjorteviltregisteret sine fallviltsider. 
 • Fallviltappen henter automatisk GPS-posisjonen der brukeren og fallviltet befinner seg, dersom brukeren ønsker dette. Dette sikrer god stedfesting av hendelsen.
 • Du kan også sende inn bilder av situasjonen med appen. Dette gjøres enten ved å ta bilde med appen, eller laste opp et bilde som er lagret telefonen. Bildene lagres i Hjorteviltregisteret, du finner de igjen under Filarkiv.

Ettersøkspersonell som tar skrantesjuke-prøver av hjortevilt, kan også registrere merkelappnummerert ved hjelp av en strekkodeleser som er integrert i appen. Dette gir en sikrere registering av riktig merkelappnummer.

Tilbakemeldinger eller spørsmål om fallviltappen?

For spørsmål om fallviltappen eller bruk av Hjorteviltregisteret, kontakt Naturdata for gratis hjelp på support@naturdata.no eller på telefon: 74 33 53 10.

Naturdata drifter Hjorteviltregisteret inkludert fallviltappen og Settogskutt.no, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Sist revidert: 30.05.2019
av: Miljødirektoratet