Skrantesjuke: Slik tar du prøver av fallvilt

Denne veilederen viser hvordan ettersøkspersonell kan ta ut, merke og registrere prøver av fallvilt for å kartlegge skrantesjuke.

Hjerneprøve

Alt fallvilt av hjortevilt som er ett år eller eldre skal testes for skrantesjuke. En hjerneprøve skal derfor alltid sendes til Veterinærinstituttet for analyse.

1. Slik tar du hjerneprøve
2. Slik tar du ut lymfeknuter
3. Merk prøven med strekkode
4. Registrer fallviltet og prøven
5. Slik oppbevarer og sender du hjerne- og lymfeprøver

1. Slik tar du hjerneprøve

Når du skal ta ut en hjerneprøve, så kan du følge denne sjekklista:

 1. Fyll ut klistrelappen som skal festes til hjerneprøveglasset og lim den på utsiden av glasset.
 2. Skru av lokket på hjerneprøveglasset.
 3. Ta på deg to korte engangshansker.
 4. Skjær hodet av dyret: Legg dyret på ryggen, slik at skillet mellom hode og hals ligger akkurat over en kant på en stein, stokk eller liknende. Så skjærer du over luftrøret under strupehodet og gjennom muskulaturen, til kniven stopper mot nakkevirvlene. «Nikk» så hodet fram og tilbake, slik at du ser eller kjenner det øverste punktet hvor hodet beveger seg i forhold til ryggraden. Stikk kniven inn i midtlinja av leddet her, slik at du hører et «sukk», vri kniven ut til sidene på begge sider og skjær deretter over nakkemusklene og huden over nakkevirvlene.
 5. Når hodet er løst fra nakkevirvlene, kan du se inn i ryggmargsåpningen i bakhodet. Ta hjerneskjeen og før den med baksiden opp framover langs gulvet i skallen, så hjernen løsner fra festene der. Legg deretter skjeen med baksiden opp i den øverste kanten av ryggmargsåpningen og skyv den skrått oppover, slik at du skjærer deg gjennom lillehjernen i retning øynene. Vri skjeen litt fra side til side, for å skjære ut mot kantene. Bøy deretter skjeen framover og nedover, mens du vrir litt fra side til side og presser hjerneprøven forsiktig ned mot skallegulvet. Om du nå har løsnet prøven godt nok, så vil du kunne dra den ut av ryggmargsåpningen.
 6. Bruk skjeen til å putte hjerneprøven i prøveglasset.
 7. Ta av deg hanskene og legg dem sammen med hjerneskjeen i søppelposen før du skrur på lokket.

2. Slik tar du ut lymfeknuter

Hvis ettersøkspersonellet får det til, bør de ta ut lymfeknutene i svelget og sende dem inn sammen med hjerneprøven. Dette er sterkt ønskelig, siden skrantesjuke kan påvises i lymfeknutene før sykdommen kan påvises i hjernen.

Lymfeknutene i svelget ligger over strupehodet, bak svelget og under skallegulvet. Følg den indre halspulsåren på hver side framover i retning svelget. Når hodet ligger med oversiden ned og strupehodet opp, vil du se de indre halspulsårene når du løfter opp strupehodet. De ligger da «oppå» en muskel. Lymfeknutene ligger «oppå» samme muskel, men helt inntil svelget. Skjær deg framover langs pulsårene til du finner dem. Kommer du inn i svelget, har du skåret for langt. Lymfeknutene er fra 2 – 5 cm lange og 1 – 2 cm tykke med jevn overflate og fast konsistens. Hjerneprøven og lymfeknutene kan legges i samme glass. 

3. Merk prøven med strekkode

Alle prøver skal merkes med en strekkode som du finner på merkelappen. De nye merkelappene  kan brukes til både fallvilt og til hjortevilt felt under jakt, og de er felles for elg, hjort, villrein og rådyr.

4. Registrer fallviltet og prøven

Ettersøkspersonell skal registrere fallviltet på Miljødirektoratets app for fallvilt. På appen legger du inn strekkodenummeret fra merkelappen, før prøven sendes til Veterinærinstituttet. Alternativt kan feltskjema for fallvilt fylles ut og sendes til kommunen. Kommunen må da registrere dyret i Hjorteviltregisteret. Når dyret er registrert via fallviltapp, eller i Hjorteviltregisteret, vil svaret på skrantesjuke-prøven kobles automatisk til dyret.

Den er tilgjengelig for Android-telefoner, men blir snart tilgjengelig for Apple-telefoner.

5. Slik oppbevarer og sender du hjerne- og lymfeprøver

Det er viktig at prøvene oppbevares og sendes på riktig måte:

 1. Legg begge prøvene og søppelposen i konvolutten som skal sendes inn og lukk den godt.
 2. Lim på adresselappen. Den er frankert på forhånd. Send konvolutten med posten, eller lever den på «Post i butikk».
 3. Om prøven er tatt fredag kveld, lørdag eller søndag, er det en fordel å oppbevare den på et kjølig sted fram til du får postet pakken mandag morgen.

Pakken sendes til denne adressen:

 • Veterinærinstituttet i Oslo, Ullevålsveien 68, 0454 Oslo.

Bestille merkelapper

Se denne veilederen om hvordan du skaffer merkelapper på Miljøkommune.no:

Kurs i prøvetaking

Mattilsynet kan holde kurs for ettersøkspersonell slik at de kan lære å ta ut prøver selv. Ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn for nærmere avtale.

 


Sist revidert: 15.11.2017
av: Miljødirektoratet