Miljøhensyn i arealplanlegging

Kommunen er den viktigste aktøren i forvaltningen av arealene i Norge. Ved å bruke virkemidlene i plan- og bygningsloven, har kommunen mulighet til å ivareta miljøet i arealplanleggingen. Nedenfor finner du råd om hvordan kommunen kan ta hensyn til ulike miljøtema i sitt arbeid med planlegging.

Hva har kommunen ansvar for?

Nedenfor finner du først en inngang til en oversikt over kommunens myndighet og plikt i arealplanlegging. Du må klikke på overskriften for å få tilgang til denne informasjonen.

Hvordan ta miljøhensyn i arealplanlegging?

Listen nedenfor med ulike tema kan brukes som en verktøykasse til å kvalitetssikre arealplaner. Hvert tema representerer et miljøhensyn som kommunen plikter å ivareta. Hvis for eksempel temaet naturtyper er relevant å vurdere i forbindelse med en plan eller et tiltak i et område, så får du råd om hvordan plan- og bygningsloven kan brukes til å ivareta akkurat det temaet. Du finner også overordnede føringer for arealplanlegging knyttet til temaet, og informasjon om hvordan du kan innhente relevant miljøkunnskap.

Sist revidert: 27.09.2018
av: Miljødirektoratet