Miljøhensyn i arealplanlegging

Kommunen er den viktigste aktøren i forvaltningen av arealene i Norge. Ved å bruke virkemidlene i plan- og bygningsloven, har kommunen mulighet til å ivareta miljøet i arealplanleggingen. Under hver tematiske inngang finner du råd om hvordan din kommune kan ta hensyn til ulike miljøtema i arbeid med planlegging.

Hva har kommunen ansvar for?

Nedenfor finner du først en inngang til en oversikt over kommunens myndighet og plikt i arealplanlegging. Du må klikke på overskriften for å få tilgang til denne informasjonen.

Hvordan ta miljøhensyn i arealplanlegging?

Listen med ulike tema kan brukes som en verktøykasse til å kvalitetssikre arealplaner. Hvert tema representerer et miljøhensyn som kommunen plikter å ivareta. Hvis du som saksbehandler ser at et tema, for eksempel «naturtyper», er relevant å vurdere i forbindelse med planer om tiltak i et område, så vil du under denne inngangen finne gode råd om hvordan plan- og bygningsloven kan brukes til å ivareta akkurat det temaet. Du finner også overordnede føringer for arealplanlegging knyttet til temaet, og informasjon om hvordan du kan innhente relevant miljøkunnskap.

Sist revidert: 21.12.2017
av: Miljødirektoratet